Kolegialna

Osiedle Kolegialna

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Kolegialna mieści się w Płocku przy ul. 1 Maja 11 w Szkole Podstawowej Nr 6

W każdy ostatni wtorek miesiąca w godz 18 – 19 RMO Kolegialna pełni dyżur w siedzibie Rady.

Kontakt mailowy: rmo-kolegialna@plock.eu

Kontakt telefoniczny: 603-608-394

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Kolegialna należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 18 stycznia 2023 roku)

 1. Ablewski Adam
 2. Ambroziak Beata – Przewodnicząca Zarządu
 3. Cak Piotr Karol
 4. Czowgan Ewa Maria
 5. Dusio Cezary – Zastępca Przewodniczącego Rady
 6. Kęsicka Lucyna Danuta – Sekretarz Zarządu
 7. Kęsicki Łukasz
 8. Kłosińska Monika Beata – Sekretarz Rady
 9. Koper Litosława – Skarbnik Zarządu
 10. Koziński Rafał
 11. Łabarzewski Radosław – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 12. Łukaszewski Jakub
 13. Tollik Piotr Rafał – Przewodniczący Rady
 14. Wróblewska Teresa – Członek Zarządu
 15. Zieleniewski Jacek

Sprawozdania za 2023 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Kolegialna

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Kolegialna

Sprawozdania za 2022 r.

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Kolegialna

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu