Dyżury aptek

Rozkład godzin pracy płockich aptek ogólnodostępnych

Na mocy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne do kompetencji rady powiatu należy określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W mieście na prawach powiatu, jakim jest Gmina – Miasto Płock, kompetencje rady powiatu wykonuje Rada Miasta Płocka, która przyjęła w tej sprawie Uchwałę nr 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (ze zmianami). Powyższa Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i płockie apteki ogólnodostępne zobowiązane są do realizacji jej postanowień.

Do pobrania:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka 

Na terenie Płocka dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dyżur apteki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8 i kończy w  czwartek tego samego tygodnia o godzinie 8, w czwartek o godzinie 8 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w sobotę tego samego tygodnia o godzinie 8, a następnie w sobotę o godzinie 8 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w poniedziałek kolejnego tygodnia o godzinie 8. Rada Miasta Płocka może określić odmienny okres dyżuru, z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zaleca się, aby apteki umieszczały w witrynie swojej siedziby, w miejscu widocznym aktualną informację o aptece dyżurującej wraz z podaniem adresu tej apteki i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.


Informacji udziela: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
al. marsz. J. Piłsudskiego 6, pok. 204,
tel.  24 367-17-07,
24 367-14-21.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30