Kochanowskiego

Osiedle  Kochanowskiego

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego mieści się w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11 w Szkole Podstawowej nr 11.

Kontakt mailowy: rmo-kochanowskiego@plock.eu

Facebook: https://www.facebook.com/rokochanowskiego

Kontakt telefoniczny: 603-608-283

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 24 listopada 2023 roku)

1. Danecki Tomasz
2. Gorzkowski Krzysztof
3. Kapuścińska Marzena – Członek Zarządu
4. Koper Beata Alicja – Przewodnicząca Zarządu
5. Mierzejewska Agnieszka Maria
6. Olejniczak Beata – Zastępca Przewodniczącego Rady
7. Ryniak Małgorzata Teresa – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
8. Sebastianowicz Krzysztof – Przewodniczący Rady
9. Seifert Marcin – Sekretarz Zarządu
10. Skierska Agnieszka – Sekretarz Rady
11. Skorus Anna
12. Szkopek Elżbieta
13. Szkopek Stanisław
14. Tarka Danuta Renata – Skarbnik Zarządu
15. Zalewski Michał


DYŻURY RADNYCH

Dyżury pełnione przez RMO Kochanowskiego w drugiej połowie 2023 roku będą:

2 sierpnia,
6 września,
4 października,
8 listopada,
9 grudnia,

w godzinach od 17 do 18, w Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11.


Sprawozdania za 2023 rok

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Kochanowskiego

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Kochanowskiego

Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Kochanowskiego

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Kochanowskiego

Sprawozdania za rok 2019

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu