Kochanowskiego

Osiedle  Kochanowskiego

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego mieści się w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11 w Szkole Podstawowej nr 11.

Kontakt mailowy: rmo-kochanowskiego@plock.eu

Facebook: https://www.facebook.com/rokochanowskiego

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4 marca 2022 roku)

 1. Danecki Tomasz
 2. Gorzkowski Krzysztof
 3. Kapuścińska Marzena – Przewodnicząca Zarządu
 4. Koper Beata Alicja – Sekretarz Zarządu
 5. Mierzejewska Agnieszka Maria
 6. Olejniczak Beata – Zastępca Przewodniczącego Rady
 7. Ryniak Małgorzata Teresa – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 8. Sebastianowicz Krzysztof – Przewodniczący Rady
 9. Seifert Marcin – Członek Zarządu
 10. Skierska Agnieszka – Sekretarz Rady
 11. Skorus Anna
 12. Szkopek Elżbieta
 13. Szkopek Stanisław
 14. Tarka Danuta Renata – Skarbnik Zarządu
 15. Zalewski Michał

DYŻURY RADNYCH

Dyżury pełnione przez RMO Kochanowskiego w drugiej połowie 2023 roku będą:

2 sierpnia,
6 września,
4 października,
8 listopada,
9 grudnia,

w godzinach od 17 do 18, w Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11.


Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Kochanowskiego

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Kochanowskiego

Sprawozdania za rok 2019

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu