DOTACJE NA REMONTY NIERUCHOMOŚCI SSR 2023

Dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

Dotacje 2023

Liczba złożonych wniosków

9

Rozpatrzone pozytywnie

8

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

7

Kwota przyznanych dotacji

110 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

7

Kwota na jaką rozliczono dotacje

93 650,80 zł

Wartość całkowita prac

380 577,52 zł

Poziom dofinansowania

24,61%

 

  • UCHWAŁA NR 913/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2023

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. Nowy Rynek 20 Remont elewacji tylnej budynku frontowego położonego przy ul. Nowy Rynek 20 oraz elewacji oficyny od strony podwórka.

9 090,00 zł

9 090,00 zł

2 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont elewacji budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 59A wraz z wymianą rynien i rur spustowych.

9 700,00 zł

9 700,00 zł

3 PAPERTECH Sp. z o.o. Remont elewacji budynku frontowego położonego przy ul. Tumskiej 11 od strony podwórza wraz z wymianą drzwi w przejściu bramowym.

38 800,00 zł

37 241,25 zł

4 Wspólnota Mieszkaniowa przy

ul. Padlewskiego 14 w Płocku

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z odtworzeniem okładzin architektonicznych na dachu będącym tarasem przy lokalu nr 21 oraz na tarasie będącym zadaszeniem garażu w budynku położonym przy ul. Zygmunta Padlewskiego 14.

26 720,00 zł

15 466,40 zł

5 Invest Bud Idea Sp. z o.o. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej od strony podwórza w budynku frontowym położonym przy ul. Kolegialnej 12 oraz w budynku oficyny nr 1 położonej przy ul. Kolegialnej 12a.

7 590,00 zł

7 590,00 zł

6 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 12.

7 750,00 zł

6 926,59 zł

7 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku położonym przy ul. Stefana Okrzei 2.

10 350,00 zł

7 636,56 zł

Ogółem:

110 000,00 zł

93 650,80 zł