Stypendia i nagrody

Stypendia i nagrody sportowe, wyróżnienia i nagrody przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Nagrody przyznawane są zawodnikom będącym członkami płockich klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, jak również osobom uczestniczącym w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności sportu.

WKRÓTCE NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM


Stypendia sportowe

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników do 26 roku życia szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie miasta Płocka.

WKRÓTCE NOWY REGULAMIN STYPENDIÓW SPORTOWYCH