Stypendia i nagrody

Stypendia i nagrody sportowe, wyróżnienia i nagrody przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Nagrody przyznawane są zawodnikom będącym członkami płockich klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, jak również osobom uczestniczącym w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności sportu.

Nagrody przyznawane są raz w roku na podstawie wniosków, które należy złożyć do 31 października każdego roku zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej Uchwałą nr 827/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników do 26 roku życia szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie miasta Płocka.

Stypendia przyznawane są raz w roku, na okres 12 miesięcy, na podstawie wniosków, które należy złożyć do 2 listopada każdego roku zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock, zmienionej uchwałą nr 828/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania: