Stypendia i nagrody

Stypendia i nagrody sportowe, wyróżnienia i nagrody przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Nagrody przyznawane są zawodnikom będącym członkami płockich klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, jak również osobom uczestniczącym w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności sportu.

Nagrody przyznawane są raz w roku na podstawie wniosków, które należy złożyć do 3 listopada każdego roku zgodnie z regulaminem określonym:

Nagrody:

  • UCHWAŁA Nr 788/29/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r. w sprawie: zmiany uchwały nr 777/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – dokument do pobrania
  • UCHWAŁA Nr 777/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – dokument do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wyróżnień i nagród 2022

Załącznik nr 1_sporty indywidualne_nagrody.doc

Załącznik nr 1_sporty indywidualne_nagrody.pdf

Załącznik nr 2_sporty drużynowe_gry zespołowe_nagrody.doc

Załącznik nr 2_sporty drużynowe_gry zespołowe_nagrody.pdf

Załącznik nr 3_trener_nagrody.doc

Załącznik nr 3_trener_nagrody.pdf

Załącznik nr 4_nagrody_nagroda rzeczowa.doc

Załącznik nr 4_nagrody_nagroda rzeczowa.pdf


Stypendia sportowe

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników do 26 roku życia szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie miasta Płocka.

Stypendia przyznawane są raz w roku na podstawie wniosków, które należy złożyć do 3 listopada każdego roku zgodnie z regulaminem określonym:

  • UCHWAŁA Nr 787/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r. w sprawie: zmiany uchwały nr 776/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock – dokument do pobrania
  • UCHWAŁA Nr 776/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock – dokument do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Regulamin stypendiów

Wniosek pdf

Wniosek.doc