Płocki katalog mebli miejskich

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z „Płockim katalogiem mebli miejskich”.

Jego powstaniu przyświecała idea uporządkowania elementów małej architektury umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta. Nadrzędnymi założeniami dla powyższego opracowania była potrzeba wypracowania rozwiązań łączących funkcjonalność i wysoką estetykę oraz wypracowanie zasad, które ograniczą zbytnią różnorodność i przypadkowość w aranżacji przestrzeni publicznej.

Oprócz podwyższenia jakość estetycznej przestrzeni publicznej, chcieliśmy sprostać potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, zadbać o ergonomię oraz określić zasady lokalizacji poszczególnych elementów, aby umożliwić korzystanie z przestrzeni w efektywny sposób przez wszystkie grupy użytkowników.

Opracowanie skierowane jest do komórek organizacyjnych urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta oraz instytucji i spółek, podległych Miastu Płock, ale mamy nadzieję, że zainspiruje też inne podmioty mające wpływ na wizerunek przestrzeni Naszego Miasta.