Góry

Osiedle Góry

 

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Góry mieści się w Płocku przy ul. Przyszkolnej 22 w Szkole Podstawowej Nr 15.

e-mail: rmo-gory@plock.eu

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Góry należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady i adres siedziby


Sprawozdania za 2019 rok

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne