Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Stary Rynek 14-16

W końcu lat 80. XIX wieku z inicjatywy młodego profesora seminarium duchownego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego, bezhabitowe siostry zakonne podjęły pracę wśród żeńskiej służby domowej. Wkrótce zajęły się głównie dziewczętami z zaniedbanych i ubogich rodzin. W 1891 roku powstał w tym celu Zakład Wychowawczy pw. Anioła Stróża. Od 1899 roku opiekę nad nim przejęły Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zgromadzenie to zostało założone w 1862 roku przez Matkę Teresę Marię z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką. Pierwszy Dom Miłosierdzia powstał w Warszawie przy ul. Żytniej. Sprowadzone do Płocka siostry rozszerzyły działalność charytatywną m.in. o naukę zawodu, dzięki czemu nastąpił szybki rozwój zakładu. Początkowo znalazło w nim schronienie 50 dziewcząt, a po otwarciu filii w Starej Białej liczba wychowanek znacznie wzrosła.

Zakład Anioła Stróża mieścił się w trzech kamienicach usytuowanych w południowo-wschodniej pierzei rynku. Najstarsza (nr 14) pochodzi z około połowy XIX w., dwie pozostałe przebudował znany architekt Stefan Szyller. W 1950 roku władze komunistyczne zlikwidowały działalność i siostry zostały wywiezione na Białą z daleka od miasta, gdzie dalej opiekowały się dziewczętami, które nie mogły urodzić dziecka w swoim środowisku. Początkowo na Starym Rynku utworzono państwowy dom dziecka, później budynki popadły w ruinę.

Relikwie św. Faustyny

Św. Siostra Faustyna – Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowie w rodzinie chłopskiej. Początkowe trudności, sprzeciw rodziców, odmowy przyjęcia przez różne zakony, tylko utwierdzały ją w postanowieniu poświęcenia życia Bogu. Dopiero Zgromadzenie Sióstr MBM przyjęło Helenę 1 sierpnia 1925 roku. Tu otrzymała imiona Maria Faustyna.

Do Płocka przyjechała w 1930 roku i pozostawała tu dwa lata, pracując w kuchni oraz sklepie z pieczywem. 22 lutego 1931 roku doznała pierwszych i najważniejszych objawień. Ujrzała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego – Jezusa Miłosiernego. Usłyszała również Jego życzenie ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pierwszy obraz został namalowany w czasie jej pobytu w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 roku. W 1939 roku w kaplicy klasztoru został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego i przetrwał okres okupacji niosąc pocieszenie potrzebującym. Obraz, który obecnie znajduje się w Płocku powstał w 1991 roku. Jest on autorstwa Elżbiety Plewa-Hoffman.

Próba rekonstrukcji wnętrza pokoju św. Faustyny w Muzeum Diecezjalnym w Płocku

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia powróciły na Stary Rynek w czerwcu 1990 roku do budynków wymagających gruntownego remontu.

Na terenie Domu Zakonnego znajduje się kaplica Sanktuarium z obrazami Jezusa Miłosiernego, św. Siostry Faustyny i jej relikwiami. W podziemiach utworzono muzeum z dawną piekarnią, rekonstrukcją celi zakonnej oraz licznymi pamiątkami po świętej. Ekspozycja ukazuje też rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie. W miejscu, gdzie był budynek z celą św. Faustyny, będzie prezbiterium nowo budowanej kaplicy.

Wypiek chleba przez siostry i wychowanki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

Święta Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 roku kanonizowana przez Jana Pawła II. Płocką kaplicę podniesiono do rangi Sanktuarium, gdyż tutaj rozpoczęło się światowe posłannictwo kultu Bożego Miłosierdzia.

Od 2009 roku w sanktuarium znajduje się tzw. okno życia dla niechcianych noworodków.

Ciekawostka!

W 1986 roku podczas badań archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu klasztoru dokonano sensacyjnego odkrycia. W odsłoniętej studni znaleziono poprzedniczkę skrzypiec – skrzypice płockie z XV/XVI wieku, nazywane też fidelą płocką. Jest to sześciostrunowy instrument, jedyny taki zachowany w Europie, wcześniej znany tylko ze staropolskiej literatury. Jego rekonstrukcje już są wykorzystywane przez zespoły folkowe.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Stary Rynek 14/16
tel. 24 262 58 83
www.milosierdzie.plock.eu