Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Płocka. Składa się z 5 osób na co dzień zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady odbywają się kilkanaście razy w roku. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rekomenduje wszelkie projekty inwestycyjne pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele Rady biorą udział w pracach poszczególnych komisji Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiniując wnioski osób niepełnosprawnych występujących o dofinansowanie ze środków PFRON.

Skład Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1. Mirosława Klinger – Przewodnicząca
2. Andrzej Gajdka – Zastępca Przewodniczącej
3. Mariusz Umyszkiewcz – Członek
4. Krzysztof Chrobot- Członek
5. Cezary Dusio – Członek

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock