Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Płocka. Składa się z 5 osób na co dzień zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady odbywają się kilkanaście razy w roku. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rekomenduje wszelkie projekty inwestycyjne pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele Rady biorą udział w pracach poszczególnych komisji Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiniując wnioski osób niepełnosprawnych występujących o dofinansowanie ze środków PFRON.

Skład Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1. Cezary Dusio – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka
2. Mirosława Klinger – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
3. Krystyna Iller – Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
4. Emilia Świderska – Stowarzyszenie Klub Rodziców „Razem dla Autyzmu”
5. Krzysztof Chrobot – Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku „Nie widzę przeszkód”

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock