Dla kogo

Kto może ubiegać się o podnajęcie lokalu

I. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, przy czym warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z podnajemców ukończył ten wiek.

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

a) w gospodarstwie jednoosobowym – od 150% do 400% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku,

b) w gospodarstwie dwuosobowym – od 110% do 300% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku,

c) w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób – od 90% do 250% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku.

(kryterium ustalane jest na podstawie najniższej kwoty emerytury brutto obowiązującej w danym roku kalendarzowym)

III. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości.

Lokal mogą też wynająć seniorzy, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy. Oznacza to, że do dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy, ubiegającego się o podnajem lokalu w ramach programu „Mieszkanie dla seniora” może zostać doliczony dochód osoby niewchodzącej w skład gospodarstwa domowego w części, w której przekracza on minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w roku składania wniosku, pod warunkiem zobowiązania się przez tą osobę do udzielenia poręczenia za zobowiązania przyszłego najemcy z tytułu czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.