Borowiczki

Osiedle Borowiczki

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki mieści się w Płocku przy ul. Borowickiej 3.

e-mail: rmo-borowiczki@plock.eu

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady i adres siedziby


Sprawozdania za 2019 rok

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo – finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne (brak dokumentu)