Konkursy ofert

Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia – Ogłoszenie o konkursie ofert
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia – Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 4657/2023 Prezydenta Miasta Płocka

oraz link do Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025:

https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2023/ew5tnn9M/2e217b3503e0470d523fa6d14b58e3c9.pdf

_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024

Zarządzenie 33802022- konkurs HPV

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ogłoszenie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Formularz oferty HPV

Link do Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2022/xg2U72oj/eb9a23c1498f30fd58bf3b07a372be28.pdf

_______________________________________________________________________________________________

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności leczniczej ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020–2021

data dodania: 2020-01-20


Zarządzenie Nr 1209/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2020-01-15


ZAPROSZENIE do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych choroba Alzheimera w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert

data dodania: 2019-12-02


Zarządzenie Nr 1048/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2020 i powołania Komisji Konkursowej

data dodania: 2019-11-25


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020 – 2021.

data dodania: 2019-11-25


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu w Płocku usług opiekuńczych w latach 2020-2021

data dodania: 2019-10-30


Zarządzenia nr 563/2019 prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-05-28


Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

data dodania: 2019-04-30


Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2019-04-27


Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019

data dodania: 2019-04-27


Ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.

data dodania: 2019-02-06


Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”

data dodania: 2019-01-23


Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019-2020

data dodania: 2019-01-21


Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-01-16