ReAktywacja 2023

W 2023 roku przyznanych zostało 6 dotacji na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Tytuł przedsięwzięcia: Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Kwota udzielonej dotacji: 37 900,00 zł

Beneficjent: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia: Na małej scenie zlokalizowanej na pl. Stary Rynek zorganizowanych zostało osiem kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej.

Tytuł przedsięwzięcia: Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów

Kwota udzielonej dotacji: 5 300,00 zł

Beneficjent: Fundacja Nobiscum

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano: 2 warsztaty plastyczne inspirowane twórczością żydowskich artystów pochodzących z Płocka, warsztaty genealogiczne, 3 wykłady dotyczące cmentarzy żydowskich, źródeł do historii płockich Żydów oraz historii płockich Żydów. Projekt sprzyjał aktywizacji i integracji mieszkańców wokół zagadnień związanych z historią Starego Miasta i dawnej dzielnicy żydowskiej, położonej w obrębie pierwszego podobszaru rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Revi-culture

Kwota udzielonej dotacji: 16 800,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Opis przedsięwzięcia: W Mediatece Książnicy Płockiej zorganizowane zostały: spotkanie warsztatowe mix-media, spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem i Agnieszką Lingas-Łoniewską, koncert muzyki klasycznej „Z wiosną w tle, czyli muzyczna rewitalizacja Starówki” oraz spotkanie z kabareciarzem Robertem Górskim. Poprzez realizację ww. działań z obszaru animacji kulturalnej pobudzona została aktywność społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Teatrogadanki

Kwota udzielonej dotacji: 28 900,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Opis przedsięwzięcia: Zorganizowano 52 warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem teatru kamishibai oraz klasycznych lalek teatralnych. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli żywy obraz oraz uczestniczyli interaktywnych ćwiczeniach. Projekt realizowany był w placówkach oświatowych mających siedzibę na pierwszym, drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Najpiękniejsza Tumska Choinka 2023

Kwota udzielonej dotacji: 15 600,00 zł

Beneficjent: Fundacja Revita

Opis przedsięwzięcia: Zorganizowano konkurs na najpiękniejszą Tumską choinkę polegający na udekorowaniu przez dzieci choinek, które ustawione zostały przed lokalami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Bajkowy Płock

Kwota udzielonej dotacji: 25 500,00 zł

Beneficjent: TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został cykl warsztatów plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na obszarze rewitalizacji. Materiał, który powstał w trakcie warsztatów wykorzystany został do stworzenia książki ilustrowanej pt. Bajki Płockie. Zorganizowane zostały również 3 happeningi, które połączone były z wystawą wykonanych podczas warsztatów plac plastycznych i fotograficznych oraz promocją i dystrybucją wydrukowanej książki z bajkami o Płocku.

 

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 3985/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 roku
  • Zarządzenie Nr 4083/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 roku
  • Zarządzenie Nr 4129/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 roku