AWARIA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM

Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii w zakładach przemysłowych

 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz § 1 lit. h i § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

podaje do publicznej wiadomości poniższe instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej:

Lp. Logo Adres firmy Instrukcja
1. PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

Biuro w Warszawie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zakład: Baza Paliw nr 5 Emilianów, 05-205 Klembów
pern@pern.pl
tel. +48 (22) 493 21 00


Pobierz
2. PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

Biuro w Warszawie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zakład: Baza w Miszewku Strzałkowskim, 09-472 Słupno
pern@pern.pl
tel. +48 (24) 266 32 27


Pobierz
3. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
Zakład: Basell Orlen Polyolefins,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
info@basellorlen.pl
tel. +48 24 364 73 28


Pobierz
4. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Zakład: Baza Magazynowa nr 101 Mościska,
ul. Estrady 8, 05-080 Izabelin
media@orlen.pl
tel. 24 365 00 00


Pobierz
5. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Zakład: Zakład Produkcyjny w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
media@orlen.pl
tel. 24 365 00 00


Pobierz
6. Orlan_paliwa_logo ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869,
36-145 Widełka
Adres do korepondencji:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
Zakład: Terminal Gazu Płynnego w Płocku
ul. Długa 1, 09-400 Płock,
ORLENPaliwa@orlen.pl
tel. 24 201 04 48


Pobierz

Instrukcje postępowania Zakłady, które  dotyczą Płocka: poz. 3, 5, 6, 10, 12