Muzeum Żydów Mazowieckich

Otwarte w 2013 roku, mieści się w jednej z dwóch synagog, które funkcjonowały w Płocku. Przestrzeń wystawy stałej podzielona jest na trzy główne strefy tematyczne: przedsionek, pomieszczenie poświęcone Holokaustowi i salę główną. W przedsionku przedstawione są dzieje osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich.

W sali głównej zobaczyć można wybrane aspekty kultury Żydów w Polsce, takie jak kuchnia, muzyka, święta i zwyczaje oraz obiekty architektury żydowskiej na Mazowszu. Część poświęcona zagładzie zbudowana jest na bazie książki „Kartki z pożogi” Symchy Gutermana i archiwalnych fotografii.

Dopełnieniem ekspozycji jest multimedialne widowisko wyświetlane w oknach sali głównej Małej Synagogi.

Wyjątkowym eksponatem jest szafa aron ha-kodesz, szafa ołtarzowa, zwana „świętą arką”, która powróciła do dawnej bożnicy. Swoją nazwą nawiązuje do biblijnej Arki Przymierza, w której Izraelici umieścili tablice z Dziesięciorgiem Przykazań. W szafie przechowywane są zwoje Tory, nawinięte na wałki, spisane ręcznie w języku hebrajskim na pergaminie. Płocka szafa powstała w pierwszej połowie XIX wieku, po 1830 roku.

Oprócz części wystawienniczej muzeum proponuje bogaty program kulturalno–oświatowy, na który składają się koncerty kameralne, wykłady, spektakle teatralne, wystawy czasowe, projekcje filmów.

Godziny otwarcia Muzeum Żydów Mazowieckich: wtorek – niedziela: 10.00-17.00 poniedziałek: muzeum nieczynne