Raport o stanie miasta

raport o stanie miasta info

Raport o stanie miasta Płocka w 2023 roku

Okładka rosm23

Wstęp

Rozdział I. Ludność
Rozdział II. Planowanie przestrzenne
Rozdział III. Infrastruktura transportowa
Rozdział IV. Transport zbiorowy
Rozdział V. Infrastruktura techniczna
Rozdział VI. Gospodarka miasta
Rozdział VII. Mieszkalnictwo
Rozdział VIII. Środowisko miejskie
Rozdział IX. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział X. Rewitalizacja
Rozdział XI. Edukacja
Rozdział XII. Kultura
Rozdział XIII. Promocja, turystyka, sport
Rozdział XIV. Ochrona zdrowia
Rozdział XV. Pomoc społeczna
Rozdział XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych
Rozdział XVII. Budżet Obywatelski
Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział XIX. Finanse i majątek miasta
Rozdział XX. Planowanie zintegrowane
Rozdział XXI. Zarządzanie miastem
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2022 r.


 

Raport o stanie miasta Płocka w 2022 roku

Wstęp

Rozdział I. Ludność
Rozdział II. Planowanie przestrzenne
Rozdział III. Infrastruktura transportowa
Rozdział IV. Transport zbiorowy
Rozdział V. Infrastruktura techniczna
Rozdział VI. Gospodarka miasta
Rozdział VII. Mieszkalnictwo
Rozdział VIII. Środowisko miejskie
Rozdział IX. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział X. Rewitalizacja
Rozdział XI. Edukacja
Rozdział XII. Kultura
Rozdział XIII. Promocja, turystyka, sport
Rozdział XIV. Ochrona zdrowia
Rozdział XV. Pomoc społeczna
Rozdział XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych
Rozdział XVII. Budżet Obywatelski
Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział XIX. Finanse i majątek miasta
Rozdział XX. Planowanie zintegrowane
Rozdział XXI. Zarządzanie miastem
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2021 r. zbiorcza informacjarealizacja uchwał

 


 

Raport o stanie miasta Płocka w 2021 roku

Strona tytułowa 2021

Wstęp

Rozdział I. Ludność
Rozdział II. Planowanie przestrzenne
Rozdział III. Infrastruktura transportowa
Rozdział IV. Transport zbiorowy
Rozdział V. Infrastruktura techniczna
Rozdział VI. Gospodarka miasta
Rozdział VII. Mieszkalnictwo
Rozdział VIII. Środowisko miejskie
Rozdział IX. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział X. Rewitalizacja
Rozdział XI. Edukacja
Rozdział XII. Kultura
Rozdział XIII. Promocja, turystyka, sport
Rozdział XIV. Ochrona zdrowia
Rozdział XV. Pomoc społeczna
Rozdział XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych
Rozdział XVII. Budżet Obywatelski
Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział XIX. Finanse i majątek miasta
Rozdział XX. Planowanie zintegrowane
Rozdział XXI. Zarządzanie miastem
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2020 r.


Raport o stanie miasta Płocka w 2020 rokuStr. tyt. raport_o_2020

Wstęp

Rozdział I. Ludność
Rozdział II. Planowanie przestrzenne
Rozdział III. Infrastruktura transportowa
Rozdział IV. Transport zbiorowy
Rozdział V. Infrastruktura techniczna
Rozdział VI. Gospodarka miasta
Rozdział VII. Mieszkalnictwo
Rozdział VIII. Środowisko miejskie
Rozdział IX. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział X. Rewitalizacja
Rozdział XI. Edukacja
Rozdział XII. Kultura
Rozdział XIII. Promocja, turystyka, sport
Rozdział XIV. Ochrona zdrowia
Rozdział XV. Pomoc społeczna
Rozdział XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych
Rozdział XVII. Budżet Obywatelski
Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział XIX. Finanse i majątek miasta
Rozdział XX. Planowanie zintegrowane
Rozdział XXI. Zarządzanie miastem
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2019 r.


ROSM2019Raport o stanie miasta Płocka w 2019 roku

Wstęp

Rozdział I. Ludność
Rozdział II. Planowanie przestrzenne
Rozdział III. Infrastruktura transportowa
Rozdział IV. Transport zbiorowy
Rozdział V. Infrastruktura techniczna
Rozdział VI. Gospodarka miasta
Rozdział VII. Mieszkalnictwo
Rozdział VIII. Środowisko miejskie
Rozdział IX. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział X. Rewitalizacja
Rozdział XI. Edukacja
Rozdział XII. Kultura
Rozdział XIII. Promocja, turystyka, sport
Rozdział XIV. Ochrona zdrowia
Rozdział XV. Pomoc społeczna
Rozdział XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych
Rozdział XVII. Budżet Obywatelski
Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział XIX. Finanse i majątek miasta
Rozdział XX. Planowanie zintegrowane
Rozdział XXI. Zarządzanie miastem
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2018 r.