Dotacje na zabytki 2023

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Dotacje 2023

Liczba złożonych wniosków

16

Rozpatrzone pozytywnie

15

Rozpatrzone negatywnie

0

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

15

Kwota przyznanych dotacji

1 000 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

10

Kwota na jaką rozliczono dotacje

761 494,16 zł

Wartość całkowita prac

3 057 602,46 zł

Poziom dofinansowania

24,9 %

 

  • UCHWAŁA NR 914/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2023

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1 Mieczysława Stachurska Remont elewacji północnej budynku położonego przy ul. Królewieckiej 12.

8 600,00 zł

0,00 zł

2 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego w Płocku Renowacja ołtarza św. Aleksego w kościele parafialnym położonym przy ul. Krzywej 15.

27 080,00 zł

27 080,00 zł

3 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicach położonych przy pl. Stary Rynek 14 i 18.

30 200,00 zł

30 200,00 zł

4 Sławomir Roszkowski Stabilizacja konstrukcyjna budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 28 poprzez wymianę stropów.

83 560,00 zł

24 097,14 zł

5 Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Płocku Remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 7.

58 920,00 zł

58 920,00 zł

6 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14 Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie połaci dachowej budynku położonego przy ul. Grodzkiej 14.

5 530,00 zł

0,00 zł

7 Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku Prace konserwatorskie przy nagrobku biskupa Hieronima Cieleckiego w Katedrze Płockiej.

39 400,00 zł

39 400,00 zł

8 Małgorzata Kowalska Remont dachu budynku położonego przy ul. Pięknej 3 wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej, wymianą pokrycia dachu, rynien i rur spustowych; remont elewacji wraz z wymianą drzwi zewnętrznych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na balkonach i tarasach wraz z odtworzeniem okładzin architektonicznych.

105 550,00 zł

94 605,53 zł

9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Mispol” Spółka z o.o. Remont elewacji frontowej i bocznych w budynku położonym przy ul. Misjonarskiej 7 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

159 300,00 zł

159 300,00 zł

10 ENKRA Krakowski Spółka Komandytowa Remont elewacji budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 55 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz montażem poszycia dachowego.

261 700,00 zł

256 327,51 zł

11 Ewa i Marek Lutomirscy Remont elewacji budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 32 wraz z remontem schodów wejściowych oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

22 000,00 zł

0,00 zł

12 Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Zabezpieczenie zabytkowych piwnic poprzez odtworzenie konstrukcji budynku położonego przy pl. Stary Rynek 10 (część A i B) do poziomu stropu nad piwnicą.

77 970,00 zł

0,00 zł

13 Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Remont elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Królewieckiej 24 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

21 830,00 zł

0,00 zł

14 INVEST BUD Spółka z o.o. Remont dachu budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz ze stabilizacją konstrukcyjną zabytku poprzez naprawę pęknięć w murach, likwidację spękań, zabezpieczenie ścian szczytowych, wymianę schodów i stropu nad parterem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

95 440,00 zł

70 409,83 zł

15 Izabela Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „W-IZA” Malowanie elewacji frontowych budynków położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 i 22a.

2 920,00 zł

1 154,15 zł

Ogółem:

1 000 000,00 zł

761 494,16 zł