Programy profilaktyczne

 

Miasto Płock aktualnie realizuje następujące programy polityki zdrowotnej oraz akcje profilaktyczne dla mieszkańców:

  • Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021– 2023. Jest adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej (decyduje rok urodzenia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka i wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program.
  • Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022 – 2024. Jest adresowany do dziewcząt w wieku 12 lat (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia: w 2022r. – dla dziewcząt z rocznika 2010, w 2023r. – dla dziewcząt z rocznika 2011, w 2024r. – dla dziewcząt z rocznika 2012) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. Co roku będzie szczepiona grupa dziewcząt w tym samym przedziale wiekowym (12 lat).
  • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024. Adresatami programu są osoby mieszkające w Płocku w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego, w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.