Powierzchnie użytkowe

Mieszkanie dla seniora – powierzchnie użytkowe

Lokale podnajmuje się uwzględniając ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

a) 45 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 55 m2 w gospodarstwie dwuosobowym,

Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub większej ilości osób.

_____________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące budynku przy ul. Sienkiewicza 21 – zasiedlane w ramach Programu „Mieszkanie dla Seniora” – do pobrania:

Rzut_parteru Sienkiewicza 21

Rzut 1 piętra Sienkiewicza 21

Rzut 2 piętra Sienkiewicza 21

Rzut poddasza Sienkiewicza 21

SIENKIEWICZA 21 zestawienie pow. mieszkań