Sposób ogłaszania alarmów

OGŁOSZENIE ALARMU

Sygnał akustyczny:

Modulowany dźwięk syreny w okresie

3 minut

Środki masowego przekazu:

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm

(przyczyna, rodzaj alarmu, itp.)

dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

ODWOŁANIE ALARMU

Sygnał akustyczny:

Ciągły dźwięk syreny w okresie

3 minut

Środki masowego przekazu:

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm

(przyczyna, rodzaj alarmu, itp.)

dla

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

OGŁASZANIE I ODWOŁYWANIE POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

RODZAJ

OGŁOSZENIE

ODWOŁANIE

UPRZEDZENIE

O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Osoby znajdujące się na terenie ………….

ok. godz. …… min. ….. może nastąpić skażenie (rodzaj skażenia)

w kierunku ( kierunek skażenia)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję uprzedzenie

o zagrożeniu (rodzaj skażenia)

dla

UPRZEDZENIE

O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję uprzedzenie

o zagrożeniu (rodzaj zakażenia)

dla

UPRZEDZENIE

O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH

I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

(rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję uprzedzenie

o zagrożeniu (rodzaj klęski)

dla

Opracowano na podstawie rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,

ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

PAMIĘTAJ !!!:

  • włącz radio, telewizor na odbiór programu lokalnego, w którym zostaną podane komunikaty i instrukcje dotyczące dalszego postępowania,

  • postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach,

  • poinformuj osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu o zagrożeniu.

TELEFONY:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Alarmowy 112

Miejskie Centrum

Zarządzania Kryzysowego 367 15 68 – 70