Wykaz udzielonych dotacji

W latach 2018 – 2023 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 44 nieruchomościach. Przy 29% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ponad 6,6 mln zł.

Zestawienie wartości dotacji udzielonych w latach 2018 – 2023.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w latach 2018-2023

Poniżej przykładowe realizacje:

                                     

Tumska 11a przed remontem                                                                  Tumska 11a po remoncie

                                      

Ostatnia 4 przed remontem                                                                     Ostatnia 4 po remoncie

                                      

Kwiatka 4 przed remontem                                                                     Kwiatka 4 po remoncie

                                     

pl. Dąbrowskiego 5 przed remontem                                               pl. Dąbrowskiego 5 po remoncie

                                      

1 Maja 1 przed remontem                                                                   1 Maja 1 po remoncie