Koperta życia

Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście. Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw zawierający ankietę z kopertą oraz dwie naklejki – jedną z nich należy przykleić na kopertę, drugą na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W ankiecie znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób,zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Zachęcam do wykonania trzech kroków:

  1. 1. odebrania zestawu,
  2. 2. wypełnienia ankiety,
  3. 3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji – dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”. W naszą akcję zaangażowane są placówki podstawowej opieki zdrowotnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Pracownicy placówek POZ, Urzędu Miasta Płocka oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze pomogą Państwu w wypełnieniu ankiety.Mamy nadzieję, że dzięki akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa i jakość wykonywanych usług ratunkowych.

Życzę wszystkim mieszkańcom Płocka dużo zdrowia i aby „KOPERTA ŻYCIA” nie musiała być wykorzystywana.

/-/ Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka


Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać w:

  • Urzędzie Miasta Płocka – Biuro Obsługi Klienta pl. Stary Rynek 1;
  • Urzędzie Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, al. Piłsudskiego 6;
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Socjalnych, ul. Zgliczyńskiego 4 – dla podopiecznych MOPS;
  • placówkach podstawowej opieki zdrowotnej – każda placówka dla swoich pacjentów.

Karta Informacyjna – KOPERTA ŻYCIA

Instrukcja wypełnienia Karty Informacyjnej