Środki z budżetu państwa

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach programu 21 płockich szkół podstawowych w IV kwartale 2021 r. otrzymało wsparcie w łącznej kwocie 2 753 200,00 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do kształcenia ww. kompetencji i tym samym stworzenia w swoich placówkach laboratoriów przyszłości, w tym:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku w ZS nr 1

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Płocku w SOSW nr 1

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Zakup doposażenia dofinansowany jest w 100%, bez konieczności ponoszenia wkładu własnego. 1 września 2022 r. to ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości.


ZADANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU “MALUCH+” 2021

Żłobek Miejski nr 1 w Płocku, ul. Polna 25

Nazwa programu: Program „Maluch+” 2021

Nazwa zadania: „Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania: 486.271,56 zł

Całkowita wartość zadania: 854.383,77 zł

Opis zadania: Program „Maluch+” 2021 moduł 1b zapewnia dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin, do utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz do bieżących kosztów ich funkcjonowania. W 2021r. Żłobek Miejski nr 1 w Płocku zyskał nową siedzibę przy ul. Polnej 25; Gmina zwiększyła ogólną liczbę miejsc opieki w placówce z 32 do 89. Z Programu Maluch+” 2021 moduł 1b zrealizowała zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i utrzymania 57 nowych miejsc opieki oraz zabezpieczyła funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc od września 2021r. Zakup i montaż wyposażenia zrealizowany został w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania placówki, tak aby Żłobek mógł przyjąć pod opiekę większą liczbę dzieci i zapewnić im właściwą opiekę, w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu. Zakupione zostały m.in. szatnie dla dzieci, przewijaki, meble na sale dziecięce, regały, szafy, stoliki i krzesełka dla dzieci, biurka i krzesła dla opiekunów, kojce, łóżeczka, leżaczki, leżako-bujaki, materace, pościel, wózki dziecięce, stojaki na nocniki, maty, kąciki manipulacyjne, wielofunkcyjne kąciki zabaw dla dzieci, moduły piankowe, siedziska rehabilitacyjne, gry, zabawki, w tym zabawki konstrukcyjne i manipulacyjne, książeczki, pomoce dydaktyczne, kozetka lekarska, taboret medyczny, waga do ważenia dzieci, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, wyposażenie pomieszczeń socjalnych pracowników żłobka, meble do pokojów administracji, zestawy komputerowe, urządzenia biurowe, sprzęt RTV, sprzęt kuchenny, przybory kuchenne, zestawy i naczynia kuchenne, regały magazynowe, szafy gospodarcze, szafy ubraniowe, ławki szatniowe, pralki, suszarki, magiel, sprzęt i zestawy do utrzymania czystości, rolety i moskitiery, narzędzia, sprzęt ogrodniczy, tablice urzędowe, itp.

Żłobek Miejski nr 2 w Płocku, ul. Gen. F. Kleeberga 3

Nazwa programu: Program „Maluch+” 2021

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania: 100.140,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.659.500,45 zł

Opis zadania: Program „Maluch+” 2021 moduł 2 zapewnia dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, z udziałem wcześniejszych edycji Programu. Żłobek Miejski nr 2 w Płocku zabezpiecza ogółem 91 miejsc opieki dla dzieci. Z Programu Maluch+” 2021 moduł 2 dofinansowano funkcjonowanie 89 miejsc opieki w placówce, utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsca opieki dla dzieci niepełnosprawnych i/lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek Miejski nr 3 w Płocku, ul. Płoskiego 3

Nazwa programu: Program „Maluch+” 2021

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania: 16.680,00 zł

Całkowita wartość zadania: 148.264,00 zł

Opis zadania: Program „Maluch+” 2021 moduł 2 zapewnia dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, z udziałem wcześniejszych edycji Programu. Żłobek Miejski nr 3 w Płocku zabezpiecza ogółem 89 miejsc opieki dla dzieci. Z Programu Maluch+” 2021 moduł 2 dofinansowano funkcjonowanie 6 miejsc opieki w placówce, utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsca opieki dla dzieci niepełnosprawnych i/lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek Miejski nr 4 w Płocku, ul. Lachmana 10

Nazwa programu: Program „Maluch+” 2021

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania: 37.200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 552.629,71 zł

Opis zadania: Program „Maluch+” 2021 moduł 2 zapewnia dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, z udziałem wcześniejszych edycji Programu. Żłobek Miejski nr 4 w Płocku zabezpiecza ogółem 121 miejsc opieki dla dzieci. Z Programu Maluch+” 2021 moduł 2 dofinansowano funkcjonowanie 37 miejsc opieki w placówce, utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsca opieki dla dzieci niepełnosprawnych i/lub wymagających szczególnej opieki.


ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Nazwa programu: „Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Wartość dofinansowania: 91.800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.539.924,60 zł

Opis zadania: W ramach programu środki dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystane z edycji 2021 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” przekazane zostały beneficjentom modułu 2 Programu na dodatkowe dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem środków z wcześniejszych edycji Programu, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i/lub wymagających szczególnej opieki. Żłobek Miejski nr 2 w Płocku zabezpiecza ogółem 91 miejsc opieki dla dzieci. Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy żłobkowej z programu dodatkowo dofinansowano funkcjonowanie 85 miejsc opieki w placówce, utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji Programu „Maluch+”, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i/lub wymagających szczególnej opieki.


Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

Projekt pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Informacja o projekcie pod linkiem: https://nowy.plock.eu/aktywizacja-spoleczno-gospodarcza-zmarginalizowanych-srodmiejskich-przestrzeni-miasta-plocka/


Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II

Projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Informacja o projekcie pod linkiem: https://nowy.plock.eu/rozwoj-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-miasta-plocka-etap-ii/


Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Informacja o projekcie pod linkiem: https://nowy.plock.eu/mazowiecki-program-przygotowania-szkol-nauczycieli-i-uczniow-do-nauczania-zdalnego/


Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza w Płocku

Zadanie pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza w Płocku” dofinansowane z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – edycja 2022.

Całkowita wartość zadania: 14 591 490,00 PLN

Wartość dofinasowania: 8 304 100,00 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 28.07.2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i budowę dwóch boisk treningowo – szkoleniowych:

1) przebudowę i rozbudowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, nawodnieniem, instalacją podgrzewania murawy i wyposażeniem sportowym. W wyniku przebudowy boisko treningowe otrzyma standardowe wymiary tzn. 105,0 x 68,0 m wraz ze strefą ochronną o szerokości 2,0 m wzdłuż krótszych boków boiska oraz 1,5 m wzdłuż dłuższych boków boiska.

2) budowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, nawodnieniem, instalacją podgrzewania murawy i wyposażeniem sportowym. Założono realizację boiska o wymiarach połowy boiska treningowego tzn. 50,0 x 68,0 m wraz ze strefą ochronną o szerokości 1,5 m wzdłuż krótszych boków boiska oraz 2,0 m wzdłuż dłuższych boków boiska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje także budowę elementów infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania boisk treningowych: sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i centralnego ogrzewania wraz z budową zaplecza i pomieszczeń technicznych dla potrzeb węzła cieplnego – niezbędnego do podgrzewania murawy.

Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji powstanie naturalna nawierzchnia treningowa o łącznej powierzchni ok. 11.573 m2.

W ramach zadania przewidziano również zakup profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji i utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej tj: kosiarki wrzecionowej i ciągnika kompaktowego umożliwiającego wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Planowany termin realizacji zadania: do 31.12.2025 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

_____________________________________________________________________________________

Budowa boiska wielofunkcyjnego i elementów LA wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku

Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i elementów LA  wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku ” dofinansowane z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023

Całkowita wartość zadania: 2 020 877,96 PLN

Wartość dofinansowania: 439 700,00 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13.11.2023 r.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejących obiektów sportowych oraz małych obiektów kubaturowych i części ogrodzenia terenu oraz budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą sportową.

Prace przygotowawcze i rozbiórka: ogrodzenia terenu od zachodniej strony działki, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni miniboiska, wyposażenia boisk, piaskownicy i nawierzchni do rozbiegu skoczni do skoku w dal, stanowiska do rzutu kulą, wiaty śmietnikowej, budynku gospodarczego, utwardzonych dojść o nawierzchni betonowej.

Wykonanie robót polegających na:

 • budowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1 056 m2 (44 m x 24 m)i nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej o powierzchni 800 m2 (40 m x 20 m) , boisko do koszykówki o powierzchni 420 m2 (28 m x15 m), boisko do siatkówki o powierzchni 162 m2 (18 m x 9 m) wraz niezbędnym wyposażeniem,
 • budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej boisko,
 • budowie bieżni lekkoatletycznej prostej,
 • budowie skoczni do skoku w dal,
 • budowie rzutni do pchnięcia kulą,
 • budowie sieci oświetlenia terenu,
 • dostawie i montażu zestawu do ćwiczeń typu street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną,
 • dostawie i montażu ławek oraz koszy na śmieci,
 • dostawie i montażu stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych,
 • utwardzeniu terenu,
 • nasadzeniu roślinności,
 • dostawie i montażu ogrodzenia terenu od strony zachodniej,
 • budowie wiaty śmietnikowej i budynku gospodarczego.

Termin realizacji zadania: do 31.10.2023 r.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

_____________________________________________________________________________________

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Nazwa funduszu: Fundusz Medyczny

Nazwa zadania: Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Wartość dofinansowania: 738 000,00

Całkowita wartość zadania: 922 500,00

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 20.12.2023 r.

W ramach zadania Gmina-Miasto Płock realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025”. W programie wyróżnia się dwie grupy uczestników interwencji: I grupa – świadczeniobiorcy korzystający z działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy; II grupa – personel medyczny korzystający ze szkoleń. Ponadto działaniami informacyjno-edukacyjnymi objęte osoby z populacji ogólnej powyżej 50 roku życia mieszkający w Płocku. Działaniami informacyjno-edukacyjnymi oraz oceną ryzyka wystąpienia poważnych złamań osteoporotycznych przy użyciu narzędzia FRAX obejmowane są kobiety mieszkające w Płocku w wieku 65 lat i więcej, w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego. Pomiar BDM za pomocą DXA wykonywany jest u osób, które otrzymają wynik dziesięcioletniego ryzyka złamania osteoporotycznego uzyskanego w FRAX dla populacji polskiej 5%. Lekarska wizyta podsumowująca jest przeprowadzana u wszystkich uczestników programu mających wykonany pomiar BDM za pomocą DXA.