Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość całkowita projektu – 73 185 242,54 zł
Dofinansowanie – 39 618 933,67 zł (w tym: EFRR 37 054 507,53 zł, budżet państwa: 2 564 426,14 zł)
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.10.2023
Cel główny projektu – zwiększenie konkurencyjności Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego.
 2. Budowa parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą.
 3. Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie, na odcinku od ulicy Mostowej do al. Piłsudskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

Wskaźniki produktu

 1. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 1,8 km
 2. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 szt.
 3. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 4. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 5. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 123 szt.
 6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.
 7. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 13 szt
 8. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 1 232 osoby
 9. Długość przebudowanych dróg powiatowych – 1,8 km
 10. Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego – 175 szt.
 11. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 96%.

Wskaźniki rezultatu

 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 51,41 MWh/rok
 2. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 42.377,00 szt.
 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 185,08 GJ/rok

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:30 – 17:30 | piątek: 8:30 – 15:30