Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II
Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wartość całkowita projektu –69 465 341,35PLN
Dofinansowanie– 40 323 554,00PLN(w tym: EFRR 37 054 880,00 zł, budżet państwa: 3 268 674,00 zł)
Termin realizacji projektu: 01.06.2017- 31.12.2021
Cel główny projektu –zwiększenie konkurencyjności Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

  1. Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego.
  2. Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu.
  3. Budowa parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą.
  4. Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie, na odcinku od ulicy Mostowej do al. Piłsudskiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30