Konsultacje społeczne zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2022 roku w terminie od dnia 26 września 2022 roku do dnia 25 października 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. zbierania uwag ustnych;
 3. spotkań otwartych, które odbędą się:
  ◦ w dniu 10 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4;
  ◦ w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Krakówka 4;
  ◦ w dniu 12 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4.

Uwagi można było składać:

 1. w formie pisemnej:
  a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko – Architektura i Urbanistyka);
  c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-316 lub telefonicznie pod nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Projekt zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji skierowany do konsultacji społecznych:

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:

Niniejsza informacja dostępna jest także do wglądu na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-316 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.