Akty prawne

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485)

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej.


Uchwały Rady Miasta:

Obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji:

  1. UCHWAŁA NR 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.)

Gminny program rewitalizacji:

  1. UCHWAŁA Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji
  2. UCHWAŁA NR 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji
  3. UCHWAŁA NR 188/XI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji
  4. UCHWAŁA NR 907/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji:

  1. UCHWAŁA NR 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji
  2. UCHWAŁA NR 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Specjalna Strefa Rewitalizacji:

  1. UCHWAŁA NR 612/XXXV/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji
  2. UCHWAŁA NR 753/XLIII/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji
  3. UCHWAŁA NR 390/XXII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji