Telefony alarmowe

Alarmowy (wszystkie służby)

112


Pogotowie ratunkowe

999


Straż pożarna

998


Policja

997


Straż Miejska

986


Pogotowie energetyczne

991


Pogotowie gazowe

992


Pogotowie wodociągowe

994


Awarie oświetlenia ulicznego

 801-800-103  

(telefon całodobowy)


Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach z wykorzystaniem telewizji i smartfonów. Usługa jest już dostępna także za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Płocka.Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.
Na ekranie telewizora ostrzeżenia pojawiają się w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety.
Dla telefonów komórkowych dostępna jest bezpłatna aplikacja, którą można wyszukać w sklepach z aplikacjami wpisując słowa kluczowe „RSO” lub „Regionalny System Ostrzegania”.Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (dotyczy to każdego województwa). Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:
  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • drogowe
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).
Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych.