Honorowi Obywatele Miasta

Józef Piłsudski (1867 – 1935)

Twórca niepodległej Polski, założyciel Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. naczelny wódz armii polskiej, w latach 1918-22 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920 r.), dwukrotny premier Polski (1926-28 i 1930 r.). 10 kwietnia 1921 r. odznaczył Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Honorowy Obywatel Płocka od 7 kwietnia 1921 r.

Ignacy Mościcki (1867 – 1946)

Prezydent Rzeczypospolitej w latach 1926-39, chemik, profesor Politechniki Lwowskiej, członek Polskiej Akademii Umiejętności, współtwórca polskiego przemysłu chemicznego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Uczeń płockiego Gimnazjum Gubernialnego (Małachowianka).

Honorowy Obywatel Płocka od 10 lipca 1929 r.

Antoni Julian Nowowiejski (1858 – 1941)

Biskup płocki od 1908 r., historyk, autor prac m.in. z dziejów Płocka. Uczeń płockiego seminarium duchownego, którego później był profesorem i rektorem. Zreformował płocką diecezję, założył niższe seminarium duchowne. W 1940 r. aresztowany przez Niemców i zamordowany w obozie koncentracyjnym Soldau (Działdowo). W 1999 r. ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II.

Honorowy Obywatel Płocka od 1 lipca 1931 r.

Wacław Lachman (1880 – 1963)

Kompozytor, pedagog, dyrygent, działacz społeczny i założyciel chóru „Harfa”. Urodził się w Płocku, gdzie ukończył Gimnazjum Gubernialne (Małachowianka) i założył pierwszy zespół chóralny „Płocka Drużyna Śpiewacza”.

Honorowy Obywatel Płocka od 1934 r. Uroczystości nadania odbyły się 9 i 10 czerwca 1934 r. i połączone zostały z jubileuszem 35-lecia pracy artystyczno-kompozytorskiej Wacława Lachmana.

Edward Rydz-Śmigły (1886 – 1941)

Wojskowy, marszałek Polski od 1936 r., oficer I Brygady Legionów Polskich, w wojnie polsko-bolszewickiej dowódca armii i frontu, Naczelny Wódz Wojsk Polskich w wojnie obronnej 1939 r.

Honorowy Obywatel Płocka od 24 maja 1938 r.

Władysław Broniewski (1897 – 1962)

Poeta, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Urodził się w Płocku i tu ukończył Gimnazjum Polskie (Jagiellonka), gdzie współorganizował ruch skautowski i oddział Związku Strzeleckiego. W latach 1940-41 więziony przez NKWD. Po zwolnieniu wstąpił do armii formowanej w ZSRR przez gen. Władysława Andersa.

Honorowy Obywatel Płocka od 1950 r.

Marcin Kacprzak (1888 – 1968)

Lekarz, profesor Akademii Medycznej w Warszawie i jej wieloletni rektor (1955-62), członek Polskiej Akademii Nauk, jeden z pionierów medycyny społecznej w Polsce, zasłużony w krzewieniu oświaty zdrowotnej. Urodził się w Lelicach k. Płocka, ukończył Gimnazjum Polskie (Jagiellonka). Członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Honorowy Obywatel Płocka od 19 lipca 1964 r.

Mira Zimińska-Sygietyńska (1901 – 1997)

Aktorka, reżyserka, pedagog, współzałożycielka, kierownik artystyczny i dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Urodziła się w Płocku. Uczennica Gimnazjum Polskiego (Jagiellonka). W początkach kariery występowała w płockim teatrze, później w popularnych warszawskich kabaretach.

Honorowy Obywatel Płocka od 8 października 1985 r.

Karl Dedecius (1921 – 2016)

Tłumacz literatury polskiej na język niemiecki i jej wybitny popularyzator w Niemczech. Założyciel i dyrektor Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w mieście partnerskim Darmstadt. Jeden z orędowników budowy Domu Darmstadt w Płocku.

Honorowy Obywatel Płocka od 1996 r. – uchwała nr 491/XXXVII/96 Rady Miasta Płocka z dnia 21 maja 1996 r. – za popularyzację literatury polskiej w Niemczech.

Kazimierz Górski (1921 – 2006)

Piłkarz, trener, działacz piłkarski. W latach 1970–1976 selekcjoner reprezentacji Polski w piłkę nożną, z którą wywalczył złoty (1972 r.) i srebrny (1976 r.) medal olimpijski, trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1974 r. W latach 1991-95 prezes PZPN. Jego imię nosi stadion piłkarski Wisły Płock.

Honorowy Obywatel Płocka od 2004 r. – uchwała nr 430/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 r. – za wybitne zasługi w dziedzinie sportu.

Stanisław Wielgus (ur. 1939)

Biskup płocki w latach 1999-2006, arcybiskup tytularny Viminacium (2007 r.), profesor filozofii, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989-98).

Honorowy Obywatel Płocka od 2006 r. – uchwała nr 39/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r. – za działalność na rzecz podnoszenia wiedzy, kultury i filozofii chrześcijańskiej.

Stanley Podzieliński (1925 – 2019)

Działacz polonijny z Fort Wayne (USA), miłośnik polskiej tradycji i kultury. Na początku lat 90. XX w. zainicjował współpracę płocko-amerykańską, a później przez wiele lat ją koordynował.

Honorowy Obywatel Płocka od 2007 r. – uchwała nr 161/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. – za wkład pracy na rzecz współpracy społeczności Płocka i Fort Wayne.

Janina Fetlińska (1952 – 2010)

Senator Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu płockiego od 2005 r., pielęgniarka, doktor nauk medycznych. Zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Tytuł Honorowego Obywatela Płocka otrzymała pośmiertnie 28 września 2010 r. – uchwała nr 806/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. – za pracę na rzecz rozwoju Płocka i jego mieszkańców.

Jolanta Szymanek-Deresz (1954 – 2010)

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu płockiego od 2005 r., szefowa Kancelarii Prezydenta RP (2000-2005), prawnik. Zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Tytuł Honorowego Obywatela Płocka otrzymała pośmiertnie 28 września 2010 r. – uchwała nr 807/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. – za pracę na rzecz rozwoju Płocka i jego mieszkańców.

Tadeusz Mazowiecki (1927 – 2013)

Pierwszy premier III RP (1989-91), poseł na Sejm PRL (1961-72) i Sejm RP (1991-2001), specjalny wysłannik ONZ podczas konfliktu w b. Jugosławii (1991-95). W latach 70. związany z opozycją, pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Urodził się w Płocku, gdzie ukończył Małachowiankę.

Honorowy Obywatel Płocka od 2011 r. – uchwała nr 133/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011 r. – za całokształt działalności na rzecz rozwoju demokracji i zasługi dla miasta Płocka.

Konrad Jaskóła (ur. 1944)

Menadżer, inżynier chemii, doktor nauk ekonomicznych, społecznik, prezes zarządu i generalny dyrektor Petrochemii Płock (1992-99). Od 1974 r. związany z MZRiP w Płocku, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Przewodniczący społecznej Płockiej Rady Gospodarczej (od 2011 r.), wiceprezes Stowarzyszenia Synagoga Płocka i Stowarzyszenia Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Honorowy Obywatel Płocka od 2018 r. – uchwała nr 773/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. – za całokształt działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i historycznego Płocka.