Dla przewoźnikówProcedury

Procedura (OTP-02) uzyskania pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock. Dokument do pobrania


Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców

Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina-Miasto Płock wraz z informacją o warunkach, stawce opłat za korzystanie z tych obiektów. Dokument do pobrania


Ogłoszenia dotyczące publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 16 grudnia 2016 r.