Przydatne adresy

Prezentujemy przydatne adresy, telefony i strony internetowe dedykowane dla wspierania osób niepełnosprawnych.

 • Urzędy i Instytucje
  Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
  09-400 Płock, ul. Zduńska 3, pok. C15, tel. 24 367 15 82, 24 367 16 01Dział Wsparcia i  Rehabilitacji Społecznej
  09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 60 (61)Miejski Urząd Pracy w Płocku
  09-400 Płock, ul. 3 Maja 16,  tel. 24 367 18 30 – sekretariat

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 57 (58)

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 10

  Narodowy Fundusz Zdrowia – Delegatura w Płocku
  09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c, tel. 24 269 18 43 (44)

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11, tel 22 529 06 00 (01)

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Oddział Mazowiecki w Warszawie,

  00-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25, tel 22 31 18 312 (13)

  PFRON – Zarząd Główny
  00-828 Warszawa ul. Jana Pawła II 13 tel. 22 50 55 500

  Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  03-707 Warszawa ul. Floriańska tel. 22 818 50 72

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  0 801 233 554 (koszt tylko za pierwszą minutę) lub 22 581 84 10  infolinia dla beneficjentów dzwoniących w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 • Organizacje pozarządowe wspomagające osoby niepełnosprawne – Informator do pobrania
 • Warsztaty terapii zajęciowejInformator do pobrania
 • Zakłady pracy chronionejInformator do pobrania
 • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – mazowieckie.pl – w zakładce: Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem. – Przejdź do informatora
 • Informator ZUS (aktualizacja 2018 r.) dla osób niepełnosprawnych – Informator do pobrania