Przydatne adresy

Prezentujemy przydatne adresy, telefony i strony internetowe dedykowane dla wspierania osób z niepełnosprawnością.

Urzędy i instytucje

Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
09-400 Płock, ul. Synagogalna 4, tel. 24 367 15 82, 24 367 16 01

Dział Wsparcia i  Rehabilitacji Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 60 (61)Miejski Urząd Pracy w Płocku
09-400 Płock, ul. 3 Maja 16,  tel. 24 367 18 30 – sekretariat

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 57 (58)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 10

Narodowy Fundusz Zdrowia – Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c, tel. 24 269 18 43 (44)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11, tel 22 529 06 00 (01)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki w Warszawie,

00-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25, tel 22 31 18 312 (13)

PFRON – Zarząd Główny
00-828 Warszawa ul. Jana Pawła II 13 tel. 22 50 55 500

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
03-707 Warszawa ul. Floriańska tel. 22 818 50 72

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22 581 84 10  infolinia dla beneficjentów dzwoniących w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Warsztaty terapii zajęciowej

Na terenie powiatu płockiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”,
adres: Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B; 09-470 Bodzanów,
tel.: (24) 260-67-10 lub (24) 260-67-15,
liczba miejsc: 50
poczta@dps-nadjarem.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
adres: Zakrzewo Kościelne 14; 09-460 Mała Wieś,
tel.: (24) 231-41-47,
liczba miejsc: 45
zakrzewo@domypomocy.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
adres: ul. Piotrkowska 4A Mirosław; 09-472 Słupno,
tel.: 514-131-261,
liczba miejsc: 30
wtzmiroslaw@gmail.com,

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie
adres: Koszelew 2; 09-530 Gąbin,
tel.: (24) 266-40-22 lub 503-873-403,
liczba miejsc: 45
fundacja.panaceum@wp.pl, wtzfundacjapanaceum@wp.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie
adres: Męczenino 27; 09-451 Radzanowo
tel.: 572 592 146
liczba miejsc: 50
wtzmeczenino@interia.eu,

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Machcinie
adres: Machcino 47, 09-411 Biała
tel.: 24-231-43-90 lub 500-755-577
liczba miejsc: 60
fundacja.panaceum@wp.pl.

Zakłady pracy chronionej

Rolpot Spółka Jawna P.P.H.U.
ul. Wyszogrodzka 21C, 09-402 Płock
tel.: 24 262 00 83

Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Lasockiego 14
09-402 Płock
tel.: 24 369 50 81
e-mail: sekretariat@zazplock.pl
strona: https://zazplock.pl/