Trzepowo

Osiedle Trzepowo

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Trzepowo mieści się w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1.

Kontakt mailowy: rmo-trzepowo@plock.eu

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4 stycznia 2022 roku)

 1. Białoskórska Lucyna – Skarbnik Zarządu
 2. Bratkowski Michał
 3. Gładyszewska Stanisława – Przewodnicząca Zarządu
 4. Kalinowski Leszek – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 5. Kijewska-Atiah Sylwia
 6. Niedzielski Andrzej – Członek Zarządu
 7. Patora Bożena – Przewodnicząca Rady
 8. Piekart Jacek
 9. Piotrowska Ilona
 10. Pstrągowski Mateusz
 11. Sadowska Marzenna – Zastępca Przewodniczącej Rady
 12. Sałkowski Piotr
 13. Stępień Elżbieta – Sekretarz Zarządu
 14. Szajewski Krzysztof
 15. Sztuczka Katarzyna – Sekretarz Rady

Sprawozdania

 • za 2023 rok

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Trzepowo

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne

 • za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Trzepowo

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Trzepowo

 • za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu