Dotacje na remonty nieruchomości SSR 2020

Dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Dotacje 2020

Liczba złożonych wniosków

27

Rozpatrzone pozytywnie

21

Rozpatrzone negatywnie

5

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

16

Kwota przyznanych dotacji

800 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

14

Kwota na jaką rozliczono dotacje

478 693,49 zł

Wartość całkowita prac

1 374 500,54 zł

Poziom dofinansowania

34,83%

 

  • UCHWAŁA NR 333/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2020

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 2/4 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

11 820,00 zł

11 820,00 zł

2

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

19 230,00 zł

19 230,00 zł

3

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej przy ul. Jerozolimskiej 12 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

17 490,00 zł

15 326,06 zł

4

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont elewacji frontowych nieruchomości położonej przy ul. Jerozolimskiej 20 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

52 000,00 zł

51 585,61 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa Jerozolimska 14/16/18 Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

24 650,00 zł

24 650,00 zł

6

Społem PSS Zgoda w Płocku Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Tumskiej 11a wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż instalacji odgromowej.

167 340,00 zł

124 200,00 zł

7

Edyta Grodzka, Maciej Dąbrowski, Monika Dąbrowska, Piotr Pakulski Remont dachu nieruchomości położonej przy ul. Królewieckiej 12c wraz z wymianą okien połaciowych.

55 280,00 zł

8 084,30 zł

8

Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatka 51A Przebudowa dachu nieruchomości położonej przy ul. Józefa Kwiatka 51a wraz z montażem okien dachowych.

65 730,00 zł

56 575,66 zł

9

Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej Remont dachu nieruchomości położonej przy ul. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 9.

5 960,00 zł

5 960,00 zł

10

Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 13, 1 Maja 1 Remont elewacji frontowej i bocznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku frontowym położonym przy ul. 1 Maja 1.

87 030,00 zł

76 204,80 zł

11

Apolonia Butrymowicz-Chełstowska Remont elewacji frontowej do wysokości pierwszego piętra nieruchomości położonej przy ul. Królewieckiej 23.

2 060,00 zł

1 908,45 zł

12

INVEST BUD Sp. z o.o. Odtworzenie dachu, remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Kolegialnej 12.

80 880,00 zł

44 898,21 zł

13

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bielska 12 Remont balkonów przy nieruchomości położonej przy ul. Bielskiej 12.

2 580,00 zł

2 559,64 zł

14

Tomasz Marcin Marzec, Marek Chludziński Remont dachu oraz elewacji nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 33.

54 250,00 zł

0,00 zł

15

Karolina Sikorska PROLOKUM Remont dachu oraz elewacji tylnej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej nieruchomości położonej przy ul. Tumskiej 20.

39 870,00 zł

35 690,76 zł

16

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „POL-DOM” w Płocku Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Ostatniej 4 wraz z częściową wymianą okien piwnicznych.

113 830,00 zł

0,00 zł

Ogółem:

800 000,00 zł

478 693,49 zł