Płocka Karta Seniora

Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi działania sprzyjające solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

W tym celu realizuje zapisy zarządzenia nr 1668/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: nadania regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora” dostępnej w ramach Programu „Płocka Karta Mieszkańca” i prowadzi współpracę z operatorem technicznym programu „Płocka Karta Mieszkańca” – spółką Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Pliki do pobrania: