Nagroda dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

Co roku Prezydent Miasta Płocka nagradza uczniów płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury. Nagroda przyznawana jest także ich opiekunom artystycznym.

Wnioski o przyznanie nagrody składa się do 30 września każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa UCHWAŁA NR 402/XXIII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody, zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r., nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia2018 r. i nr 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. –

Uchwała 402 do pobrania

Załcznik nr 2 i 3 do Uchwały – 24.08.2020 do pobrania