Nagroda dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

Co roku Prezydent Miasta Płocka nagradza uczniów płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury. Nagroda przyznawana jest także ich opiekunom artystycznym.

Wnioski o przyznanie nagrody składa się do 30 września każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa Uchwała nr 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody (…)

Do pobrania:

wniosek o przyznanie nagrody

oświadczenie kandydata

oświadczenie opiekuna artystycznego