Formularze/wnioski

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach:

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji:

Płocki Program Rewitalizacji

Obszar rewitalizacji / Specjalna Strefa Rewitalizacji:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wersja pdfwersja edytowalna).