Stare Miasto

Osiedle Stare Miasto

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Stare Miasto mieści się w Płocku przy ul. Kwiatka 9 lok. 3

e-mail: rmo-staremiasto@plock.eu

Kontakt telefoniczny: 603-605-541

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Stare Miasto należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady i adres siedziby


Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne