Pradolina Wisły

Osiedle Pradolina Wisły

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły mieści się w Płocku przy ul. Nizinnej 39.

Kontakt mailowy: rmo-pradolinawisly@plock.eu

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualizacja na dzień 21 czerwca 2024)

 1. Czerniak Bogusław
 2. Fuz Michał Robert
 3. Gębarowski Kamil – Zastępca Przewodniczącej Rady
 4. Jasińska Aneta – Skarbnik Zarządu
 5. Kołodziejska Izabela Urszula
 6. Kostun Andrzej
 7. Kostun Joanna – Przewodnicząca Zarządu
 8. Obidowski Krystian – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 9. Orłowski Jacek
 10. Seweryniak Hanna – Sekretarz Rady
 11. Misiak Wioleta – Przewodnicząca Rady
 12. Snopek Roman – Sekretarz Zarządu
 13. Sobczak Marlena – Członek Zarządu
 14. Waszkiewicz Marek
 15. Zmysłowska Magdalena

Sprawozdania za 2023 rok

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Pradolina Wisły

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Pradolina Wisły

Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Pradolina Wisły

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Pradolina Wisły

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu