Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

„Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku”

Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku”  realizowana jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość inwestycji: 16 943 250 PLN

Dofinansowanie inwestycji: 5 000 000 PLN

Planowana realizacja: od 13.06.2022 r. do 14.08.2023 r.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 000 000 PLN w ramach Instrumentu  wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę dróg publicznych, budowę kanalizacji deszczowej  wraz z odtworzeniem nawierzchni na Pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku. Przebudowę chodników, zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego z przyłączem do sieci, zagospodarowanie terenu. Drogi zlokalizowane na terenie Starego Miasta Płocka objętego Programem Rewitalizacji, stanowią dojazd do obiektów użyteczności publicznej tj. szpital, kościół, biblioteka, sąd, muzea.


„Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” 

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego”  realizowana jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość inwestycji: 76 048 993,29 PLN

Dofinansowanie inwestycji: 30 000 000 PLN

Planowana realizacja: od 24.05.2022 r. do 24.10.2023 r.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 600 000 PLN w ramach Instrumentu  wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zakres inwestycji obejmuje : przebudowę drogi powiatowej 5207W, rozdział kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, skrzyżowań, oświetlenia, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowę ścieżki rowerowej, chodnika. W ramach inwestycji przewidziano roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. Planowana do przebudowy ulica stanowi bezpośredni dojazd do PKN Orlen i podmiotów gospodarczych w bezpośrednim otoczeniu.


„Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku”

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich  wraz z niezbędną infrastrukturą  w Płocku.”  realizowana jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość inwestycji: 6 257 010 PLN

Dofinansowanie inwestycji: 5 000 000 PLN

Planowana realizacja: od 10.11.2022 r. do 11.12.2023 r.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi powiatowej nr  5212W, klasy Z w zakresie: kanalizacji  deszczowej,  skrzyżowań, chodników, zjazdów,  zatok postojowych, peronów autobusowych, oświetlenia, usunięcia kolizji na sieci elektroenergetycznej. Zadanie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Inwestycja przyczyni się do zagospodarowania wód opadowych oraz podniesienia standardu nawierzchni ulicy, a w rezultacie zwiększy komfort jazdy użytkowników ruchu drogowego. Ulica usprawni płynność ruchu drogowego co wpłynie na ograniczenie pylenia, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego do powietrza oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ulica Batalionów Chłopskich stanowi dojazd do dużych obiektów sportowych: hali sportowo – widowiskowej ORLEN ARENA (ok. 5500 widzów) oraz stadionu im. Kazimierza Górskiego (min. 15 004 widzów). Przedmiotowa ulica zapewnia dojazd do parkingu dwupoziomowego, obsługującego obiekty sportowe, liczącego 506 miejsc postojowych. Ponadto zapewnia dojazd do: szkół, przedszkoli, centrów handlowych, banków, punktów usługowych oraz bloków mieszkalnych osiedla Łukasiewicza. Będzie wywierała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Płocka oraz innych użytkowników przyjeżdżających do Płocka do szkoły, pracy czy na wydarzenia sportowo-widowiskowe. Ponadto skrzyżowanie z ulicą Łukasiewicza zapewnia połączenie z PKN Orlen oraz strefą przemysłową zlokalizowaną w otoczeniu Koncernu.