Wynajem sal

Centrum Organizacji Pozarządowych udziela wsparcia instytucjonalnego w zakresie dostępu do zasobów gminy w ramach wzmocnienia partnerskiej współpracy pozafinansowej Gminy Płock z organizacjami pozarządowymi.

Udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal i innych obiektów odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka i obejmuje:

  • przydział lokalu w celu prowadzenia działalności statutowej,
  • udostępnienie możliwości wskazania adresu budynku przy ulicy Synagogalnej 4 w Płocku, jako adresu, pod którym prowadzona jest działalność statutowa podmiotu,
  • udostępnienie sali konferencyjnej oraz sali szkoleniowej na potrzeby organizowanych konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych itp. w dwóch lokalizacjach: przy ul. Synagogalnej 4 oraz przy ul. Misjonarskiej 22

 

Pliki do pobrania:

  • ul. Misjonarska 22

Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pozarządowej w celu prowadzenia działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku

Zapotrzebowanie na salę konferencyjną – Misjonarska 22

  • ul. Synagogalna 4

Zapotrzebowanie na salę konferencyjną/szkoleniową

Porozumienie dot. nieodpłatnego udostępnienia podmiotowi uprawnionemu możliwości wskazania adresu Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ulicy Synagogalnej 4 w Płocku, jako adresu, pod którym prowadzona jest działalność statutowa podmiotu