Wynajem sal

Centrum Organizacji Pozarządowych udziela wsparcia instytucjonalnego w zakresie dostępu do zasobów gminy w ramach wzmocnienia partnerskiej współpracy pozafinansowej Gminy Płock z organizacjami pozarządowymi.

Udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal i innych obiektów odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka i obejmuje:

  • przydział lokalu w celu prowadzenia działalności statutowej,
  • udostępnienie możliwości wskazania adresu budynku przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku, jako adresu, pod którym prowadzona jest działalność statutowa podmiotu,
  • udostępnienie sali terapeutycznej oraz sali konferencyjnej na potrzeby organizowanych konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych itp.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pozarządowej w celu prowadzenia działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku

Zapotrzebowanie na salę konferencyjną/terapeutyczną

Porozumienie dot. nieodpłatnego udostępnienia podmiotowi uprawnionemu możliwości wskazania adresu Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku, jako adresu, pod którym prowadzona jest działalność statutowa podmiotu