Nieodpłatna Pomoc Prawna


oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego z Okręgową Radą Adwokacką:

Punkt 1 – Urząd Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6 pok. 210:
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • poniedziałek – od 11:30 do 15:30
  • wtorek – od 11:30 do 15:30
  • środa – od 11:30 do 15:30
  • czwartek – od 13:30 do 17:30
  • piątek – od 11:30 do 15:30
Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych:

Punkt 2 –  III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 11, pokój nr 121
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
• poniedziałek – piątek – od 15.00 do 19:00

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym:

Punkt 3 – Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Czwartaków 6, klasa nr 5:
Harmonogram  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
• poniedziałek – piątek – od 15:30 do 19:30

Punkty świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym:

Punkt 4 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Krakówka 4:
Harmonogram udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
• poniedziałek – czwartek – od 15:30 do 19:30
• piątek – od 15:00 do 19:00

 

Informujemy, że w każdym punkcie można uzyskać nieodpłatną pomoc Mediatora – szczegółowy rozkład dyżurów Mediatorów jest w załączonych harmonogramach.

 


Zapisy na NPP/NPO

Zapisy na wizytę w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się:

  • za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/
  • telefonicznie pod numerem 603 605 352 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 15.00, czwartek 9.00 – 17.00, piątek 9.00 – 15.00

Jednocześnie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę uzyskania porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi, w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail: brk@plock.eu, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Następnie osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Prezydenta Miasta drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Adres strony www do zapisów publicznych ON-LINE:

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/m.%20P%C5%82ock


Podstawa prawna


Harmonogram Nieodpłatnych Porad Obywatelskich 07.2024 r.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna poradnictwa


Harmonogram Nieodpłatnych Porad Prawnych 07.2024


Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis


Karta informacyjna – nieodpłatna pomoc prawna


Karta informacyjna -nieodpłatna mediacja


Karta informacyjna – pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych


Dyżury specjalistyczne – w całej Polsce


Oświadczenie – NPP, NPO


Wykaz jednostek NPP, NPO


⇒ Otwarty konkurs ofert – ogłoszenia i wyniki

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:

Zarządzenie – lokale na 2022 r.

Zarządzenie – lokale na 2023 r.

Zarządzenie – wyniki konkursu na 2023 r.

Zarządzenie – lokale na 2024 r.

Zarządzenie – wyniki konkursu na 2024


Anonimowa ankieta – karta pomocy B


Udzielanie NPP/NPO osobom z niepełnosprawnościami oraz z trudnościami w komunikowaniu się


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa