Zielony Jar

Osiedle Zielony Jar

 

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Zielony Jar mieści się w Płocku przy ul. Armii Krajowej 8.

e-mail: rmo-zielonyjar@plock.eu

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Zielony Jar należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady i adres siedziby


Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne