Sprawozdania i analizy

Płocki Program Rewitalizacji jest na bieżąco monitorowany, a informacja z jego realizacji jest przedstawiana radnym Rady Miasta Płocka oraz pozostałym interesariuszom rewitalizacji.

Poniżej prezentujemy Państwu opracowane sprawozdania: