Dworcowa

Osiedle Dworcowa

 

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Dworcowa mieści się w Płocku przy ul. Chopina 62 w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Fryderyka Chopina.

e-mail: rmo-dworcowa@plock.eu

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Dworcowa należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Informujemy, że na osiedlu Dworcowa nie funkcjonuje Rada Mieszkańców Osiedla w związku z brakiem wyboru kandydatów. Do 25kwietnia 2022 roku funkcjonuje Zarząd Osiedla „DWORCOWA” w składzie:

  1. Chęciński Jan Mieczysław – Przewodniczący Zarządu Osiedla
  2. Chludziński Marek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  3. Kaźmierska Elżbieta – Sekretarz Zarządu
  4. Kotarska Marta – Skarbnik Zarządu
  5. Chludziński Zdzisław – Członek Zarządu

Siedziba Zarządu Osiedla Dworcowa mieści się w Płocku przy ul. Chopina 62 w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Fryderyka Chopina.

Kontakt mailowy: rmo-dworcowa@plock.eu

Korespondencję dla Zarządu Osiedla Dworcowa należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.

 

Sprawozdania za 2019 rok

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne