ReAktywacja 2021

W 2021 roku przyznanych zostało 7 dotacji na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tytuł przedsięwzięcia: Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Kwota udzielonej dotacji: 35.000,00 zł

Beneficjent: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia na małej scenie zlokalizowanej na placu Stary Rynek zorganizowanych zostało 8 kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Dzięki zorganizowanym koncertom osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą stanowiła ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

Tytuł przedsięwzięcia: Stacja RodziNovo

Kwota udzielonej dotacji: 15.000,00 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały darmowe spotkania familijne składające się z 6 spektakli teatralnych, w tym spektaklu „Legenda o płockiej Sobótce”, „Legenda o diabelskim kamieniu” i „Historia Płockich zabytków” oraz 6 warsztatów teatralnych prezentujących teatr „od kulis” (możliwość obejrzenia z bliska lalek teatralnych oraz ich własnoręczne wykonanie). Projekt kładł nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stanowiły alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.

Tytuł przedsięwzięcia: Nasze Muzeum jest żywe II

Kwota udzielonej dotacji: 15.500,00 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 22 żywe lekcje historii, łączące zwiedzanie Muzeum Diecezjalne w Płocku, udział w spektaklu teatralnym opowiadającym historię zabytków z Płocka oraz czynny udział w pasowaniu Bolesława III Krzywoustego przez Władysława I Hermana. Projekt skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, mających siedzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Piknik Rodzinny

Kwota udzielonej dotacji: 3.500,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w Płocku „Romani Bluma”

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano piknik rodzinny integrujący całe rodziny. Osią pikniku była kultura romska.

Tytuł przedsięwzięcia: Strefa kultury

Kwota udzielonej dotacji: 16.000,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w ogrodzie Książnicy Płockiej dwa warsztaty z makramy oraz „Noc Odkrywców” – grę dla dzieci i młodzieży polegającą na poszukiwaniu ukrytego w ogrodzie Książnicy Płockiej skarbu. Zorganizowano także w Mediatece Książnicy Płockiej koncert „Jeżeli gdzieś jest niebo”, monodramę teatralną „Wspomnienie Antka Klawisza” przywołującą obraz przedwojennego Płocka, spektakl muzyczny „Radość istnienia” oraz warsztat biblioterapeutyczny.

Tytuł przedsięwzięcia: Reaktywacja obszaru Starego Miasta – pokazy jazdy sprawnościowej na zabytkowych motocyklach wraz z wystawą dla mieszkańców obszarów rewitalizacji”

Kwota udzielonej dotacji: 3.500,00 zł

Beneficjent: Towarzystwo Motocykli Dawnych „Weteran Płock”

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano na pl. Stary Rynek widowiskową próbę jazdy sprawnościowej na zabytkowych motocyklach (uczestnicy pokazów wystąpili w strojach nawiązujących do epok motocykli) połączoną z wystawą motocykli zabytkowych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Znajdź moc by pokonać bezdomność!

Kwota udzielonej dotacji: 36.500,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Miłosierdzie i Miłość

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia udzielono wsparcia osobom bezdomnym przebywającym na obszarze rewitalizacji, w tym przeprowadzono terapię psychologiczną oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także udzielono wsparcia prawnego i zawodowego.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 2108/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
  • Zarządzenie Nr 2179/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
  • Zarządzenie Nr 2265/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku