Płocki Wolontariat

Płocki Wolontariat został powołany w 2011 roku. Od tego czasu wolontariusze przeprowadzili szereg pomocowych akcji oraz brali udział w wielu przedsięwzięciach realizowanych przez najróżniejsze organizacje pozarządowe, instytucje kultury, sportowe kluby, prywatne podmioty czy Urząd Miasta Płocka.

Charakter projektów, w jakie angażują się członkowie Płockiego Wolontariatu zależy od potrzeb w danym czasie. Wolontariusze są obecni wszędzie tam, gdzie tylko ich pomoc i wsparcie są potrzebne. Niekiedy zbierają datki do puszek, prowadzą gry i zabawy dla dzieci, a innym razem rozdają materiały informacyjne, obstawiają trasy biegu czy pomagają w przeprowadzeniu uroczystości patriotycznych.

W trakcie pandemii koronawirusa wolontariusze szyli maseczki, robili seniorom zakupy i aktywnie – w ramach możliwości – odpowiadali na zgłaszane potrzeby.

Od momentu ataku Rosji na Ukrainę energia Płockiego Wolontariatu skupiła się na pomocy ofiarom wojny, zarówno tym, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście jak i tym pozostającym za wschodnią granicą.

Na bieżąco Płocki Wolontariat odpowiada na potrzeby organizacji pozarządowych, instytucji kultury, klubów sportowych oraz podmiotów prywatnych, które realizują akcje charytatywne oraz wychodzą z ciekawymi propozycjami spędzania wolnego czasu do mieszkańców Płocka.

Zapraszamy do nas!

Jedynym warunkiem uczestnictwa w działaniach Płockiego Wolontariatu jest ukończenie 13 roku życia. Górnej granicy wieku oczywiście nie ma. Liczy się jedynie chęć działania!

Jak dołączyć do Płockiego Wolontariatu?

Wystarczy wypełnić formularz wolontariusza oraz kartę etyczną i dostarczyć bądź przesłać ją do Płockiego Wolontariatu.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Płocki Wolontariat – Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Synagogalna 4

tel: 24 364 76 22
e-mail: plocki.wolontariat@plock.eu
Facebook: https://www.facebook.com/plockiwolontariat