Wykaz udzielonych dotacji

Wykaz udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane są od 2017 roku w ramach przedsięwzięcia ujętego w programie rewitalizacji pod nazwą: A.1. ReAktywacja – aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji. W latach 2017-2023 organizacje pozarządowe zrealizowały 32 zadania publiczne, które zostały dofinansowane z budżetu miasta kwotą ok. 616 tys. zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w latach 2017 – 2023

Rok udzielenia

dotacji

Liczba złożonych

ofert

Liczba przyznanych dotacji

Wartość przyznanych dotacji

Liczba rozliczonych

dotacji

Wartość

rozliczonych

dotacji

2017

1

1

23 000,00 zł

1

22 893,57 zł

2018

3

3

70 000,00 zł

3

69 840,00 zł

2019

7

7

105 300,00 zł

4

52 530,84 zł

2020

10

8

120 000,00 zł

5

93 000,00 zł

2021

8

7

125 000,00 zł

7

119 375,95 zł

2022

10

6

128 700,00 zł

6

128 249,19 zł

2023

11

6

130 000,00 zł

6

130 000,00 zł

RAZEM

50

38

702 000,00 zł

32

615 889,55 zł