OKIM

wiadukt kolejowy

OTWARTY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH (OKIM)

Od 2014 roku w Urzędzie Miasta Płocka tworzony jest Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM). Jest to dokument skupiający informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, w którym zawarte są również informacje na temat szacunkowych kosztów ich realizacji. Powyższy katalog jest wykorzystywany do dokonywania selekcji najistotniejszych zadań inwestycyjnych, które przekazywane są Prezydentowi Miasta Płocka jako wytyczne do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na kolejny rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok następny i lata kolejne. Powyższej selekcji dokonują członkowie Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich, których działania reguluje Zarządzenie 3372/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich.

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2023/2024

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2022/2023

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2021/2022

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2020/2021

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2019/2020

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

 

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2018/2019

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2017/2018

 • Wprowadzenie
 • Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),
 • Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),
 • Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rady Miasta Płocka ds. Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta (dokument zweryfikowany w maju 2022 r.) – Zobacz pkt 5.

Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rady Miasta Płocka ds. Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta (dokument zweryfikowany w maju 2016 r.) – Pobierz

Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rady Miasta Płocka ds. Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta (dokument zweryfikowany w maju 2015 r.) – Pobierz

Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rady Miasta Płocka ds. Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta (dokument zweryfikowany w październiku 2014 r.) – Pobierz


Portal mapowy inwestycji miasta udostępniony został pod adresem: http://ump.pl/mapcreator/index.php