Dotacje na zabytki 2022

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Dotacje 2022

Liczba złożonych wniosków

19

Rozpatrzone pozytywnie

16

Rozpatrzone negatywnie

3

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

13

Kwota przyznanych dotacji

911 300,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

8

Kwota na jaką rozliczono dotacje

688 570,53 zł

Wartość całkowita prac

2 601 122,53 zł

Poziom dofinansowania

26,47%

 

  • UCHWAŁA NR 705/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2022

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Mispol” Spółka z o.o. Remont dachu budynku położonego przy ul. Misjonarskiej 7 oraz stabilizacja konstrukcyjna budynku poprzez wymianę stropu nad parterem.

387 500,00 zł

387 500,00 zł

2

Sławomir i Barbara Roszkowscy Stabilizacja konstrukcyjna budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 30 poprzez wzmocnienie fundamentów; remont elewacji tylnej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

24 180,00 zł

17 445,16 zł

3

Sławomir Roszkowski Remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Tumskiej 16 wraz z częściową wymianą stolarki; częściowa wymiana pokrycia dachowego.

17 170,00 zł

0,00 zł

4

Sławomir i Barbara Roszkowscy Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Bielskiej 17; odnowienie wrót bramowych; remont elewacji frontowej nad wrotami bramowymi od strony ul. Henryka Sienkiewicza.

7 090,00 zł

0,00 zł

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku Modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianej dzwonnicy położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16.

8 800,00 zł

4 494,90 zł

6

ENKRA ENTERPRISE Sp. z o.o. Spółka komandytowa Stabilizacja konstrukcyjna budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 55 poprzez wymianę stropów, konstrukcji schodów na 3 klatkach schodowych oraz naprawę ścian wewnętrznych i zewnętrznych; wymiana więźby dachowej.

172 000,00 zł

169 178,22 zł

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksego w Płocku Częściowy remont dachu nad nawą kościoła położonego przy ul. Krzywej 15 i w całości nad kaplicą boczną, zakrystią i wejściem do kościoła.

59 000,00 zł

59 000,00 zł

8

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Św. Zygmunta w Płocku Przeprowadzenie prac konserwatorskich trzech epitafiów kamiennych w Bazylice Katedralnej: biskupa Kacpra Borowskiego, biskupa Ignacego Krasickiego, dr Stanisława Sienickiego.

28 460,00 zł

9 432,28 zł

9

Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Zabezpieczenie zabytkowych piwnic poprzez odtworzenie konstrukcji budynku położonego przy pl. Stary Rynek 10 (część A i B) do poziomu stropu nad piwnicą.

57 850,00 zł

0,00 zł

10

Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Remont elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Królewieckiej 24 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

24 100,00 zł

0,00 zł

11

INVEST BUD Sp. z o.o. Remont dachu budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz ze stabilizacją konstrukcyjną zabytku poprzez naprawę pęknięć w murach, likwidację spękań, zabezpieczenie ścian.

72 700,00 zł

0,00 zł

12

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskie Wymiana stolarki okiennej piwnicznej w Świątyni Miłosierdzia i Miłości położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 27a.

14 000,00 zł

13 673,47 zł

13

Izabela Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „W-IZA” Remont elewacji frontowych kamienic położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 i 22a.

38 450,00 zł

27 846,50 zł

Ogółem:

911 300,00 zł

688 570,53 zł