Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Płocka przyznawane są wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury i animatorom edukacji artystycznej. Mogą je także otrzymać instytucje, placówki, stowarzyszenia propagujące i upowszechniające kulturę w Płocku oraz zespoły i grupy artystyczne.

Wnioski o przyznanie tych wyróżnień należy składać do 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa Uchwała nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (…)

Do pobrania:

Oświadczenie