Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej